منو

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. منو
  • ساندویچ

   ساندویچ های برمر

  • ساندویچ ژامبون گوشت دودی

   ساندویچ ژامبون گوشت دودی

   28,000 هزارتومان

   ژامبون ژامبون گوشت دودی به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • ساندویچ ژامبون مرغ دودی

   ساندویچ ژامبون مرغ دودی

   25,000 هزارتومان

   ژامبون ژامبون گوشت دودی به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ

   ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ

   32000 هزار تومان

   ژامبون مرغ و قارچ به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • ساندویچ ژیگو

   ساندویچ ژیگو

   30,000 هزارتومان

   ساندویچ ژیگو به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • ساندویچ کالباس مرغ ممتاز

   ساندویچ کالباس مرغ ممتاز

   26,000 هزارتومان

   ژامبون مرغ ممتاز به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • ساندویچ مخصوص بیسان

   ساندویچ مخصوص بیسان

   35,000 هزارتومان

   ژامبون مخصوص برمر  به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • کلاب ساندویچ

  • کلاب فاطرا

   کلاب فاطرا

   10000 هزارتومان

   مواد مخصوص و سس مخصوص و ادویه مخصوص برمر

  • مینی ساندویچ

  • ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ

   ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ

   25000 هزارتومان

   ژامبون مرغ و قارچ به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • مینی ساندویچ فاطرا

   مینی ساندویچ فاطرا

   12000 هزارتومان

   مواد مخصوص و سس مخصوص و ادویه مخصوص برمر

  • مینی ساندویچ کالباس مرغ ممتاز

   مینی ساندویچ کالباس مرغ ممتاز

   10000 هزارتومان

   ژامبون مرغ ممتاز به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

  • مینی ساندویچ گوشت و قارچ

   مینی ساندویچ گوشت و قارچ

   9000 هزارتومان

   ژامبون گوشت و قارچ به همراه سس مخصوص و ادویه مخصوص

x
فهرست